04.08.2020
Razpisi v letu 2020
20.11.2012
RAZPIS 2012
26.08.2012
SEJEM AGRA

DONIRANJE DELA DOHODNINE

18.12.2012

NAMENITE DEL DOHODNINE USTANOVI AKADEMIKA DR. ANTONA TRSTENJAKA

Ustanova dr. Antona Trstenjaka je bila ustanovljena leta 1989 in je prva novodobna fundacija v Sloveniji.  V času več kot dvajset letnega delovanja je finančno podprla 48 doktoratov, 72 magisterijev in preko 100 različnih projektov. Osnovno poslanstvo Ustanove je pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz. 

Svoje poslanstvo Ustanova uresničuje predvsem:

  • s štipendiranjem podiplomskega študija (specializacije, magisteriji, doktorati),
  • s sofinanciranjem inovativnih in razvojnih projektov,
  • s sofinanciranjem znanstvenih in strokovnih simpozijev in kongresov,
  • z navezovanjem stikov z naprednimi znanstvenimi, razvojnimi, izobraževalnimi in poslovnimi institucijami v Sloveniji, EU in svetu,
  • s promocijo Trstenjakove filozofije »človek človeku človek«.

Kljub bogati tradiciji delovanja Ustanove vse težje zagotavljamo vire financiranja za štipendije in projekte. S tem namenom širimo mrežo občin članic Ustanove ter iščemo nove donatorje in podpornike, prav tako pa se obračamo na Vas s prošnjo, da del dohodnine namenite za nadaljnje izvajanje poslanstva ustanove.

V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo nameni za financiranje splošno koristnih namenov.

Z »zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije«, se vaša odmera dohodnine ne bo spremenila, le država se bo odpovedala delu dohodnine, ki jo bo namesto v državni proračun namenila delovanju Ustanove.

Prosimo Vas, da zahtevek posredujete na Vaš Davčni urad ( izpostavo ) najkasneje do 31.12. 2012 .

Hvala.

Pojdi nazaj