04.08.2020
Razpisi v letu 2020
20.11.2012
RAZPIS 2012
26.08.2012
SEJEM AGRA

LETNA SKUPŠČINA USTANOVE V ORMOŽU

04.03.2013

V ormoškem gradu je 20. decembra 2012 potekala letna skupščina Ustanove dr. Antona Trstenjaka. Prisotne sta v uvodnem nagovoru pozdravila gostitelj župan Alojz Sok in predsednik uprave dr. Henrik Gjerkeš. Navzoči so se seznanili s poročilom o delu ustanove v letu 2011 in aktivnostmi v letu 2012 ter s  smernicami delovanja v prihodnje.  Na skupščini je bila izpostavljena potreba po povečanju obsega sredstev za štipendije s strani občin in donatorjev, kar ostaja ena izmed pomembnejših nalog nove uprave. Prav tako so opozorili na  spremenjene  pristojnosti občin po  novem statutu. Občine imajo status članic ustanove, plačujejo letno članarino, pridobile pa so tudi pomembno vlogo pri odločanju na skupščini Ustanove. Nova skupščina Ustanove dr. Antona Trstenjaka, ki bo izvedena po pravilih novega statuta se načrtuje spomladi 2013.

Pojdi nazaj