Doniram dohodnino

Spoštovani,Vlada RS je leta 2007 sprejela Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije, po kateri lahko vsak posameznik nameni 0,5% svoje dohodnine različnim NEVLADNIM organizacijam.
Prosimo vas, da del svoje dohodnine namenite Ustanovi dr. Antona Trstenjaka. Poudariti velja, da se zaradi tega vaša dohodnina ne bo nič povečala - le delež sredstev, ki gredo neposredno v državni proračun, se bo zmanjšal za navedeni odstotek.

KAKŠNI SO NAČINI ZA NAMENITEV 0,5 % DOHODNINE?

  • Zahtevo za namenitev lahko na obrazcu* pošljete na poslovni naslov Ustanova dr. Antona Trstenjaka, Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana.
  • Zahtevo za namenitev lahko na obrazcu* pošljete na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.
  • Zahtevo za namenitev lahko podate ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu.
  • Zahtevo za namenitev lahko kadar koli oddate prek sistema eDavki na spletni strani http://edavki.durs.si, če poslujete preko tega sistema.

Pozor!

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra tekočega leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na telefonskih številkah 02 230 23 02 ali na info@trstenjak.net.


Za izkazano podporo se vam iskreno zahvaljujemo!