Kratka predstavitev znanstvenega opusa akademika prof. dr. Antona Trstenjaka

Dr. Anton Trstenjak je bil eden najpomembnejših soustvarjalcev evropske humanistične misli 20. stoletja.  S svojim monumentalnim znanstvenim opusom, ki obsega 89 knjižnih del ter več kot 500 znanstvenih razprav in strokovnih člankov  se je neizbrisno zapisal v slovensko in svetovno znanost.

Rodil se je 8.1.1906 v Rodmošcih pri Gornji Radgoni v mali kmečki družini. Po končani mariborski gimnaziji je leta 1929 v Innsbrucku doktoriral iz filozofije in leta 1933 iz teologije. V Mariboru je bil leta 1931 posvečen v duhovnika. Izpopolnjeval se je v Parizu (1935 - 1937) in se specializiral v eksperimentalni psihologiji pri Gemelliju v Milanu (1941 - 1942). Služboval je kot katehet na realni gimnaziji v Mariboru (1934 - 1939), profesor na Visoki teološki šoli v Mariboru (1939 - 1940) in kot profesor filozofije in psihologije na Teološki fakulteti v Ljubljani do leta 1973 ko se je upokojil. Predaval je tudi na podiplomski stopnji univerze v Zagrebu in na oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Ob izjemnih življenjskih dosežkih je Trstenjak ostal skromen in hkrati  plemenito aristokratski. Bil je družaben, socialno čuteč in z vedrim pogledom v prihodnost. Globok in realistični socialni čut je stalnica njegovega življenja, kot tudi odnos do domovine in slovenskega naroda. Bil je vedno zmeren, strpen zagovornik zlate sredine in medčloveške sloge. Ljudem se je približal s svojimi poljudnoznanstvenimi knjigami, odlikoval se je kot svetovalec za najhujše življenjske težave in kot zagovornik filozofije »človek človeku človek«.
Dr. Anton Trstenjak je umrl 29.septembra 1996 v Ljubljani.

Glavna znanstvena dela akademika Antona Trstenjaka

 1. Psihologija dela (1951)
 2. Psihologija umetniškega ustvarjanja (1953)
 3. Oris sodobne psihologije (1971)
 4. Problemi psihologije (1976)
 5. Človek in barve (1978)
 6. Psihologija ustvarjalnosti (1982)
 7. Človek, bitje prihodnosti (1985)
 8. Človek in njegova pisava (1985)
 9. Človek, končno in neskončno bitje (1988)
 10. Misli o  slovenskem človeku (1991)
 11. Slovenska poštenost (1995)

Glavna poljudnoznanstvena dela

 1. Med ljudmi (1954)
 2. Pota do človeka (1956)
 3. Človek v ravnotežju (1957)
 4. Človek v stiski (1960)
 5. Hoja za človekom (1968)
 6. Človek in sreča (1974)

Trstenjakov zakon

Svetovno prepoznavnost si je akademik Anton Trstenjak zagotovil z natančnimi meritvami reakcijskih časov na posamezno barvo, saj je ugotovil, da je človekova motorična reaktivnost na barvne dražljaje v korelaciji s fizikalnimi lastnostmi barve. Ugotovil je, da se reakcijski časi na posamezne barvne tone gibljejo v obratnem sorazmerju z njihovimi valovnimi dolžinami. Preprosto povedano – tople barve so tiste, ki nas hitreje vznemirjajo, hladne barve pa nas pomirjajo.

Posebna priznanja in članstva

1983: redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti

1993: redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti

1974: imenovan za papeževega častnega prelata

1975: nagrada Sklada Borisa Kidriča

1983: Kidričeva nagrada za življenjsko delo

1983: zlati doktorat Univerze v Innsbrucku

1990: častni doktorat Univerze v Mariboru

1994: častni doktorat Univerze v Ljubljani

1996: najvišje državno oblikovanje zlati častni znak svobode Republike Slovenije