Ponudba za pokroviteljstvo - donatorstvo

Spoštovani donator,

Ustanova dr. Antona Trstenjaka je fundacija z najdaljšo tradicijo v državi Sloveniji, ki neguje bogato zapuščino našega velikega rojaka Prleka in Slovenca s podpiranjem podiplomskih študentov in projektov, ki podpirajo gospodarski, socialni, kulturni in družbeni razvoj območja Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz.

Zamisel o ustanovi je akademik dr. Trstenjak udejanil s pomočjo mag. Lovrenčiča, dr. Toplaka in drugih ustanoviteljev, ki so iskali način, kako prispevati k razvoju tega območja in kako k temu vzpodbuditi tudi mlade izobražence.

Zapuščina skoraj četrt stoletja dolgega delovanja ustanove je bogata, že če jo štejemo zgolj s številom štipendistov in podprtih projektov. Število prijavljenih na vsakoletni razpis strmo narašča, kakovosti nalog in projektov je visoka. Uprava ustanove se tega veseli, hkrati pa se trudi, da bi vse dobre naloge in projekti dobili tudi finančno podporo.

V tej želji se obračamo na vas in vas prosimo, da proučite možnosti o pokroviteljstvu, ki bo pomagala ustanovi, da bo svoje poslanstvo opravljala še boljše, vam pa še povečalo prepoznavnost kot družbeno odgovornega podjetja, ki mu ni vseeno za ljudi med Muro in Dravo.

Ali, kot je rekel akademik dr. Trstenjak: »Moramo vküp držati, ker smo majhen narod.«

Dušan Gerlovič, predsednik uprave

GENERALNI DONATOR

 

Družba pridobi naziv

GENERALNI DONATOR

Ustanove dr. Antona Trstenjaka

Letna donacija 6.000 EUR.

 

Oblike promocije generalnega pokrovitelja:

 1. Objava logotipa generalnega donatorja na dopisnem papirju ustanove in vseh elektronskih sporočilih in vabilih (logotip v ustrezni obliki zagotovi donator). 
 2. Objava logotipa in promocija generalnega donatorja na spletnih straneh ustanove (www.trstenjak.org), ki je prisotna na spletnih straneh občin-članic ustanove, s povezavo na spletno stran donatorja (objava na naslovni strani in podstrani »Donator«). 
 3. Vabilo predstavnikom generalnega donatorja na javne dogodke ustanove. 
 4. Posebna zahvala predsednika uprave generalnemu donatorju na skupščini, medijskih in drugih javnih dogodkih ustanove. 
 5. Promocijski pano generalnega donatorja na skupščini in drugih dogodkih ustanove (promocijski pano zagotovi donator). 
 6. Generalni donator ima pravico do uporabe naziva »Generalni donator Ustanove akademika dr. Antona Trstenjaka (leto)«.

ZLATI DONATOR

 

Družba pridobi naziv

ZLATI DONATOR

Ustanove dr. Antona Trstenjaka

Letna donacija 4.000 EUR.

 

Oblike promocije zlatega pokrovitelja:

 1. Objava logotipa in promocija zlatega donatorja na spletnih straneh ustanove (www.trstenjak.org), ki je prisotna na spletnih straneh občin-članic ustanove, s povezavo na spletno stran donatorja (objava na naslovni strani in podstrani »Donator«; logotip v ustrezni obliki zagotovi pokrovitelj).
 2. Vabilo predstavnikom zlatega donatorja na javne dogodke ustanove.
 3. Zahvala predsednika uprave zlatemu dnatorju na skupščini, medijskih in drugih javnih dogodkih ustanove.
 4. Promocijski pano zlatega donatorja na skupščini in drugih dogodkih ustanove (promocijski pano zagotovi donator).
 5. Zlati pokrovitelj ima pravico do uporabe naziva »Zlati donator Ustanove akademika dr. Antona Trstenjaka (leto)«.

SREBRNI DONATOR

 

Družba pridobi naziv

SREBRNI DONATOR

Ustanove dr. Antona Trstenjaka

Letna donacija 2.000 EUR.

 

Oblike promocije srebrnega pokrovitelja:

 1. Objava logotipa in promocija srebrnega donatorja na spletnih straneh ustanove (www.trstenjak.org), ki je prisotna na spletnih straneh občin-članic ustanove, s povezavo na spletno stran donatorja (objava na podstrani »Donatorji«; logotip v ustrezni obliki zagotovi donator).
 2. Zahvala predsednika uprave srebrnemu donatorju na skupščini, medijskih in drugih javnih dogodkih Ustanove.
 3. Srebrni pokrovitelj ima pravico do uporabe naziva »Srebrni donator Ustanove akademika dr. Antona Trstenjaka (leto)«.

 

BRONASTI DONATOR

 

Družba pridobi naziv

BRONASTI DONATOR

Ustanove dr. Antona Trstenjaka

Letna donacija 1.000 EUR.

 

Oblike promocije bronastega pokrovitelja:

 1. Objava logotipa in promocija bronastega donatorja na spletnih straneh ustanove (www.trstenjak.org), ki je prisotna na spletnih straneh občin-članic Ustanove, s povezavo na spletno stran donatorja (objava na podstrani »Donatorji«; logotip v ustrezni obliki zagotovi donator).
 1. Bronasti donator ima pravico do uporabe naziva »Bronasti donator Ustanove akademika dr. Antona Trstenjaka (leto)«.

Ostali in dodatni pogoji pokroviteljstva in donatorstva se dogovorijo z izvršnim direktorjem uprave.