Podprti projekti

136
Organizacija:
KIRIČ Peter
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2009
Naziv projekta:
 Festival pesmi o vinu
Organizacija:
Kulturno turistično društvo FESTIVAL Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2009
Naziv projekta:
 Grossmannov filmski festival
Organizacija:
Ustanova dr. Antona Trstenjaka
Kraj:
, Ljubljana , 
Leto:
2009
Naziv projekta:
 20. let Trstenjakove fundacije  
Organizacija:
DRUŠTVO KELIH
Kraj:
, Ključarovci, 
Leto:
2008
Naziv projekta:
 Pospeševanje prodaje in prepoznavnosti prleških vin
Organizacija:
DRUŠTVO KÜNŠTNI PRLEKI
Kraj:
, Železne dveri, 
Leto:
2008
Naziv projekta:
 TV oddaja Künštni Prleki
Organizacija:
GIMNAZIJA LJUTOMER
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2008
Naziv projekta:
 Slovenski mladinski tabor – V naravi z naravo
Organizacija:
GIMNAZIJA ORMOŽ
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2008
Naziv projekta:
 10. let gimnazije Ormož
Organizacija:
HLEBEC Milan
Kraj:
, Kog , 
Leto:
2007
Naziv projekta:
 Mednarodna slikarska kolonija Kog 2008
Organizacija:
ŠPORTNO DRUŠTVO LENART
Kraj:
, Lenart v Slovenskih Goricah, 
Leto:
2008
Naziv projekta:
 100. let ŠD Lenart
Organizacija:
VIHER Janja
Kraj:
, Bresternica, 
Leto:
2008
Naziv projekta:
 Razvojna strategija Slovenskih goric
Organizacija:
FRIEDEL Aleš
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2007
Naziv projekta:
 Psihološki zakoni (znanstvena monografija)
Organizacija:
GIMNAZIJA ORMOŽ
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2007
Naziv projekta:
 Zbiranje in raziskovanje prleških besed
Organizacija:
KIBLA – kulturno in izobraževalno društvo
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
2007
Naziv projekta:
 Jesenske šole slovenščine – vezane na Prlekijo
Organizacija:
LUSKOVIČ Anton
Kraj:
, Kog pri Ormožu, 
Leto:
2007
Naziv projekta:
 Prispevki h kroniki Koga
Organizacija:
OBČINA LJUTOMER
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2007
Naziv projekta:
 140. let 1. slovenskega tabora v Ljutomeru
Organizacija:
TOŠ Marjan
Kraj:
, Lenart, 
Leto:
2006
Naziv projekta:
 Slovensko domoljubje
Organizacija:
GIMNAZIJA PTUJ
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2004
Naziv projekta:
 Od pesniškega peresa do soldaškega bobna 
Organizacija:
CIMERMAN Ivan
Kraj:
, Ljubljana, 
Leto:
2003
Naziv projekta:
 Sofinanciranje izdaje pesnitve Čriček Zmuzniček
Organizacija:
GERLOVIČ Dušan
Kraj:
, Ljubljana, 
Leto:
2003
Naziv projekta:
 Informatika (postavitev spletnih strani Ustanove dr. Antona Trstenjaka)
Organizacija:
GIMNAZIJA ORMOŽ
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2003
Naziv projekta:
 Projektno delo za spoznavanje gimnazijcev
Organizacija:
TOŠ Marjan
Kraj:
, Lenart, 
Leto:
2003
Naziv projekta:
 Projektno delo z mediji
Organizacija:
UNIVERZA V MARIBORU
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
2002
Naziv projekta:
 Simpozij – Jakob Gomilšak
Organizacija:
DRUŠTVO KELIH
Kraj:
, Ključarovci, 
Leto:
2010
Naziv projekta:
 Možje Prlekije in vina z Jeruzalema
Organizacija:
IVANUŠA Peter
Kraj:
, Loperšice, Ormož, 
Leto:
2010
Naziv projekta:
 Analiza turizma v občini Ormož
Organizacija:
GIMNAZIJA ORMOŽ
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2011
Naziv projekta:
 Izdaja pesniške zbirke dijakov Gimnazije Ormož
Organizacija:
ZGODOVINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE GORICE
Kraj:
, Lenart, 
Leto:
2011
Naziv projekta:
 Zbornik: Slov. gorice v revolucionarnem letu 1848 za zedinjeno Slovenijo
Organizacija:
KIRIČ Peter, Radio Prlek
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2011
Naziv projekta:
 Špilamo in gučimo po domače
Organizacija:
BODOČNOST
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1994
Naziv projekta:
 Brošura: Brošura o Dominiku Čolniku
Organizacija:
Društvo KELIH
Kraj:
, Ključarovci, 
Leto:
2011
Naziv projekta:
 Mladim v poduk
Organizacija:
Občina Razkrižje
Kraj:
, Razkrižje, 
Leto:
2011
Naziv projekta:
 Razkriška brotva v razkriških goricah, ŠPRINC 2011
Organizacija:
POTRATA Majda
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1994
Naziv projekta:
 Knjiga: Pesniško delo Leopolda Volkmerja
Organizacija:
TOŠ Marjan
Kraj:
, Lenart v Slovenskih Goricah, 
Leto:
1994
Naziv projekta:
 Raziskava: Nemirni Hrastovec
Organizacija:
MAKOVEC Juš
Kraj:
, Murska Sobota, 
Leto:
1995
Naziv projekta:
 Knjiga: Od Mure do Goric
Organizacija:
TOŠ Marjan
Kraj:
, Lenart v Slovenskih Goricah, 
Leto:
1995
Naziv projekta:
 Raziskava: Študija o Sokolskem društvu Lenart in recenzija študije Nemirni Hrastovec
Organizacija:
UMETNIŠKI KABINET Primož Premzl
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1995
Naziv projekta:
 Knjiga: Najlepši pa je zame Ptuj
Organizacija:
VEBERIČ Lojze
Kraj:
, Murska Sobota, 
Leto:
1995
Naziv projekta:
 Knjiga: Kronologija srečanj Prlekof
Organizacija:
ZGODOVINSKO DRUŠTVO Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1995
Naziv projekta:
 Izdaja knjige: K vrednotenju identitete panonske kmetije
Organizacija:
ŽAJDELA Ivo
Kraj:
, Ljubljana, 
Leto:
1995
Naziv projekta:
 Raziskava: Zasuta usta
Organizacija:
BOLNIŠNICA PTUJ Folklorna skupina
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Raziskava: Projekt za etnografsko raziskavo plesov, oblačil, šeg in navad, glasbe 
in petja za mesto Ptuj, za obdobje 1850-1900
Organizacija:
SLAVISTIČNO DRUŠTVO Maribor
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Zbornik: Zbornik Božidarja Borka
Organizacija:
PEDAGOŠKA FAKULTETA Univerze v Mariboru
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Zbornik: Zbornik Volkmerjevega simpozija
Organizacija:
SP SKALERAS
Kraj:
, Ljubljana, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Zvočna publikacija: Misli dr. Antona Trstenjaka: Kultura, umetnost in človeško jedro
Organizacija:
RTV Slovenija – RC Maribor
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Snemanje dokumentarnega filma o akademiku Antonu Trstenjaku
Organizacija:
PEDAGOŠKA FAKULTETA Univerze v Mariboru
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Zbornik: Zbornik o Josipu Muršcu
Organizacija:
VEBERIČ Lojze
Kraj:
, Murska Sobota, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Zbiranje gradiva o srečanju Prlekov
Organizacija:
ZGODOVINSKO DRUŠTVO Radgona
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
1996
Naziv projekta:
 Publikacija: Glasilo zgodovinskega društva Gornja Radgona
Organizacija:
GLASBENA ŠOLA Slavka Osterca Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Zbornik: Zbornik ob 70-letnici glasbene šole Ljutomer
Organizacija:
PEDAGOŠKA FAKULTETA Univerze v Mariboru
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Zbornik: Zbornik prispevkov 1. dialektološkega simpozija v Mariboru
Organizacija:
SLAVISTIČNO DRUŠTVO Maribor
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Simpozij: Simpozij o Antonu Murku
Organizacija:
STANEK Mitja
Kraj:
, Radenci, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Razstava: Pregled in izbor grafičnih listov
Organizacija:
TOBIAS Franc
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Etnografska študija: Mesta pokojnih
Organizacija:
ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Projekt: 130. obletnica 1. slovenskega tabora v Ljutomeru
Organizacija:
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1997
Naziv projekta:
 Projekt: Domača pesem Prlekije
Organizacija:
BISTRA, Biro za strateško tehnološki razvoj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
1998
Naziv projekta:
 Raziskava: Dornava – razvojna priložnost informacijske družbe
Organizacija:
GERLOVIČ Dušan
Kraj:
, Ljubljana, 
Leto:
1998
Naziv projekta:
 Spoznajte Prlekijo
Organizacija:
KANDRIČ Irena
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
1998
Naziv projekta:
 Raziskava: Jurečevo življenje
Organizacija:
MAKOVEC Juš
Kraj:
, Murska Sobota, 
Leto:
1998
Naziv projekta:
 Študija: Prleške fajte – rodovi
Organizacija:
HLEBEC Milan
Kraj:
, Kog, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Ohranjanje prleške kulture in vinarske tradicije: organizacija vinogradniškega 
muzeja Kog
Organizacija:
GASILSKA ZVEZA Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Publikacija: Kronika gasilstva Prlekije
Organizacija:
KJNIŽNICA Franca Ksavra Meška
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Ormoško poletje 1999
Organizacija:
KULTURNO DRUŠTVO Orfej
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Komorni zbor Orfej
Organizacija:
LORBER Lučka
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Vpliv družbenoekonomskih sprememb na migracijska gibanja delovne sile Prlekije, Slovenskih Goric in Haloz
Organizacija:
POKRAJINSKI MUZEJ Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Natis vodnika: Po prazgodovinskem Ormožu
Organizacija:
PRLEŠKO DRUŠTVO za ohranjanje tehnične kulture in dediščine
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Prvi Puhov muzejski vlak
Organizacija:
ŠPORTNO DRUŠTVO Radenci
Kraj:
, Radenci, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 19. mednarodni Maraton Treh Src
Organizacija:
TURISTIČNO DRUŠTVO Pristava
Kraj:
, Pristava, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Naravna in kulturna dediščina Pristave
Organizacija:
ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Dokumentarna razstava ob 750. letnici Ljutomera
Organizacija:
ZAVOD ZA INFORMIRANJE Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Festival ljudske glasbe
Organizacija:
ZGODOVINSKO DRUŠTVO Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Revija društva: Zgodovinski listi, številka 8/99
Organizacija:
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE Bistra Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Razvoj modela regulacijskih vinskih fermentacijskih procesov
Organizacija:
ZNANSTVENO RAZISKOVALNO SREDIŠČE Bistra Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Kurent in njemu podobni maskirni liki na Sardiniji
Organizacija:
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV IN SKUPIN
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
1999
Naziv projekta:
 Meja na reki
Organizacija:
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2000
Naziv projekta:
 Debatiranje v angleškem jeziku
Organizacija:
GIMNAZIJA PTUJ
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2000
Naziv projekta:
 Srečanje gimnazij Ptuj, Ormož in Ljutomer
Organizacija:
CIMERMAN Ivan in založba Tuma
Kraj:
, Ljubljana, 
Leto:
2000
Naziv projekta:
 Knjižna izdaja (etnografska prleška tematika, naslov knjige: Uganke – vaščanke )
Organizacija:
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV Jeruzalem Ormož – Klub Šipon
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2000
Naziv projekta:
 Promocija vinske sorte šipon
Organizacija:
KNJIŽNICA F. K. MEŠKA Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2000
Naziv projekta:
 Informacijski center
Organizacija:
ŽUPNIJA SV.PETRA
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
2000
Naziv projekta:
 Trstenjakov dom
Organizacija:
BELEC Milan
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Delavnica za ohranjanje prleške kulturne in etnografske dediščine
Organizacija:
ČURIN Nevenka
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Živeti z Muro
Organizacija:
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Debatiranje v angleškem jeziku (predstavitev Prlekije)
Organizacija:
KNJIŽNICA F. K. MEŠKA
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Prleški informacijski projekt
Organizacija:
OBČINA GORIŠNICA
Kraj:
, Gorišnica, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Doprsni kip dr. Janeza Janžekoviča
Organizacija:
OSNOVNA ŠOLA TOMAŽ PRI ORMOŽU
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Ohranjanje kulturne dediščine: Turizmu pomaga lastna glava, Fara tomaževska zmir je slovela, Planinska učna pot skozi naše kraje, Peročes-ljudski običaj, Jaz pa v gorice grem
Organizacija:
PLANINSKO DRUŠTVO MAKS MEŠKO
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Planinski almanah
Organizacija:
PRLEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Informiranje študentov in slovenske javnosti o delovanju in aktivnostih
Organizacija:
SLAVISTIČNO DRUŠTVO MARIBOR
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Dr. Mihaela Kotnik – dialektološka monografija Slovenskogoriško narečje
Organizacija:
TOŠ Marjan
Kraj:
, Lenart, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Nastanek, razvoj, vloga in prispevek orlovskih organizacij h kulturnemu
 življenju na slovenskogoriškem podeželju
Organizacija:
TURISTIČNO DRUŠTVO ŽELEZNE DVERI
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 14. pohod po poteh kulturne dediščine in kulturna prireditev ob 110. letnici 
smrti dr. Frana Miklošiča
Organizacija:
UNIVERZA V MARIBORU
Kraj:
, Maribor, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Mednarodni simpozij: Henrik Schreiner – slovenski pedagog; Mednarodni znanstveni simpozij: Po Puhovih sledeh; Simpozij o življenju in delu generala Maistra
Organizacija:
ZGODOVINSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
2001
Naziv projekta:
 Matej Slekovec, zgodovinar in kronist
Organizacija:
TURISTIČNO DRUŠTVO Podlehnik
Kraj:
, Podlehnik, 
Leto:
2010
Naziv projekta:
 Etnografska zbirka
Organizacija:
TURISTIČNO DRUŠTVO MALA NEDELJA - RADOSLAVCI
Kraj:
, Mala Nedelja, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Izdaja monografije: Nekaj besed o Mali Nedelji in njenih ljudeh
Organizacija:
VESENJAK Tadej
Kraj:
, Velika Nedelja, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Izdaja zgoščenke: Kaj trezen misli, pijan pove
Organizacija:
SRNEC Helena
Kraj:
, Središče ob Dravi, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Knjiga: Prlekija; zgodovina, prleški ustvarjalci in videz Prlekije v literarnih delih
Organizacija:
Etnološko kulturno društvo KUNŠTNI PRLEKI
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 V živi sliki in besedi po Prlekiji - drugi del
Organizacija:
KUD JAGA BABA
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Srednjeveški stavbar, življenje in delo v slovenjegoriški gotski delavnici
Organizacija:
Osnovna šola Videm pri Ptuju
Kraj:
, Videm pri Ptuju, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Zbornik: Šola Leskovec skozi čas - ob 100-letnici šolske zgradbe
Organizacija:
A PRIORI, Društvo za humanistiko, umetnost in kulturološka vprašanja
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Znanstvena monografija: Podobe solidarnosti
Organizacija:
Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova
Kraj:
, Spodnji Ivanjci, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Zbornik: Časi se spreminjajo - sledi ostajajo
Organizacija:
GNEZDA Domen
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 MAK, zgoščenka
Organizacija:
Oktet ARION
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2012
Naziv projekta:
 Koncert ob dnevu Rudolfa Maistra
Organizacija:
Mitja STANEK
Kraj:
, Radenci, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 Mednarodni simpozij kiparjev FORMA VIVA 2013, Kostanjevica na Krki
Organizacija:
Zdenka GOLUB
Kraj:
, Stanošina, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 Izdaja knjige o čebelah
Organizacija:
Saša BEZJAK
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 Katalog, 3 razstave in 3 performansi: V ogledalu mojega kraja, Ti in jaz, Radgonski večer v Ljubljani
Organizacija:
Zavod Gema - zavod za umetnost in turizem
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 3. likovna ustvarjalnica - umetnostna terapija s pomočjo oblikovanja v glini
Organizacija:
Maja ŠTAGER
Kraj:
, Gerečja vas, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 Z roko v roki na gradu Negova
Organizacija:
Kulturno in izobraževalno društvo KELIH
Kraj:
, Ključarovci, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 SALON JERUZALEM 2014
Organizacija:
Turistično narodopisno društvo Razkrižje
Kraj:
, Šafarsko, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 BOŽIČNA NOČ 2014/2015, predstava na prostem
Organizacija:
Društvo Trstenke Podlehnik
Kraj:
, Dežno, 
Leto:
2013
Naziv projekta:
 Izdaja knjige: Bil je to čas, ki ga ne živimo več
Organizacija:
Literarno kulturno društvo Prasila
Kraj:
, Središče ob Dravi, 
Leto:
2018
Naziv projekta:
 Monografija in znanstveni simpozij o Martinu Kojcu
Organizacija:
Studio Siposh
Kraj:
, Notranje Gorice, 
Leto:
2018
Naziv projekta:
 Igrano-dokumentarni film o pisatelju Francu K. Mešku
Organizacija:
ZRS Bistra Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2018
Naziv projekta:
 Razvoj poslovnega modela kratkih verig in proizvodnje ABC in PBC reaktorjev za pridobivanje bio-oglja za agro-živilsko industrijo in kmetijstvo
Organizacija:
Zveza kulturnih društev Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2018
Naziv projekta:
 Zbornik Neskončni svet ustvarjanja Zveze kulturnih društev Ptuj
Organizacija:
Gimnazija Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2018
Naziv projekta:
 Besedne slike dijakov Gimnazije Ormož
Organizacija:
dr. Stanko Vršič
Kraj:
, Juršinci, 
Leto:
2018
Naziv projekta:
 Izdaja monografije »Tolerantne sorte vinske trte za namizno grozdje«
Organizacija:
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Mali razsikovalec
Organizacija:
ddr. Ivan Rihtarič
Kraj:
, Radenci, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Okraj Ljutomer 1945 -1950
Organizacija:
Mestna občina Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Razstava na prostem
Organizacija:
Rastišče - poligon za zelene ideje
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Recikel
Organizacija:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Raziskovalni reflektor
Organizacija:
Združenje za pomoč pri demenci Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Izdaja zbornika Spominčica Ormož 10 let
Organizacija:
Zdenka Golub
Kraj:
, Podlehnik, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Knjižna izdaja: Bilo je nekoč v Halozah
Organizacija:
Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2019
Naziv projekta:
 Slavnostna akademija in spremljajoči dogodki ob 150. letnici Ormoškega tabora
Organizacija:
Literarno kulturno društvo Prasila
Kraj:
, Središče ob Dravi, 
Leto:
2020
Naziv projekta:
 Izdaja monografije: Helena Srnec - Stanko Janežič, graditelj in sejalec miru
Organizacija:
Literarno kulturno društvo Prasila
Kraj:
, Središče ob Dravi, 
Leto:
2020
Naziv projekta:
 Izdaja monografske publikacije avtorice Helen Srnec: Prleška duša, Severovzhodna Slovenija s poudarkom na Prlekiji
Organizacija:
Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Ormož
Kraj:
, Ormož, 
Leto:
2020
Naziv projekta:
 Izdaja publikacije: Sviloprejka - od jajčeca do metulja
Organizacija:
Ddr. Ivan Rihtarič
Kraj:
, Radenci, 
Leto:
2020
Naziv projekta:
 Franc Rihtarič - od resnice do mita (1. del)
Organizacija:
Kulturno društvo Anton Krempl Mala Nedelja
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2020
Naziv projekta:
 Strokovni simpozij Deroči vrelec slovenskega domoljubja
Organizacija:
Saša Bezjak
Kraj:
, Gornja Radgona, 
Leto:
2020
Naziv projekta:
 Umetniška monografija: risbe/drawings
Organizacija:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2021
Naziv projekta:
 Raziskovalni reflektor 2021/2022
Organizacija:
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Kraj:
, Ljutomer, 
Leto:
2021
Naziv projekta:
 Simpozij in znanstvena monografija Ustanovitev čitalnice pri Mali Nedelji
Organizacija:
ZRS Bistra Ptuj
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2021
Naziv projekta:
 Simpozij mentorjem mladih raziskovalcev
Organizacija:
Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih
Leto:
2021
Naziv projekta:
 Tuji turisti spoznavajo kulinarično dediščino območja Prlekije
Organizacija:
Ignac Janžekovič
Kraj:
, Ptuj, 
Leto:
2022
Naziv projekta:
 Obnova in oživitev gradu Ristovec pri Ptuju
Organizacija:
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Kraj:
, Sveti Jurij ob Ščavnici, 
Leto:
2022
Naziv projekta:
 Izdaja dvojne številke časopisa za zgodovino in narodopisje dr. Antona Korošca