Seznam štipendistov

150
Ime in Priimek
ŠTIH Aleksandra
Kraj
, Središče ob Dravi
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Filozofska fakulteta, 
Leto:
2008
Ime in Priimek
BREZNIK Nina
Kraj
, Lenart
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, 
Leto:
2009
Ime in Priimek
FEKONJA Laura
Kraj
, Negova
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, 
Leto:
2009
Ime in Priimek
KOSI Mateja
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, 
Leto:
2009
Ime in Priimek
HORVAT Marica
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Filozofska fakulteta, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
KANDRIČ KOVAL Irena
Kraj
, Ormož 
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Novi Gorici - Politehnika , 
Leto:
2007
Ime in Priimek
BRAČIČ Suzana
Kraj
, Gornja Radgona 
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
FERLINC GUZELJ Irma
Kraj
, Lenart
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
JANEŽIČ Andrej
Kraj
, Ptuj 
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Pravna fakulteta, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
PIGNAR Nada
Kraj
, Juršinci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Pravna fakulteta, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
STANJKO Marjana
Kraj
, Maribor
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
ŠIPEK Lidija
Kraj
, Cerkvenjak
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
JAUŠEVEC Sabina
Kraj
, Radenci 
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Pravna fakulteta , 
Leto:
2006
Ime in Priimek
PEVEC Danica
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 
Leto:
2006
Ime in Priimek
TROPENAUER Miha
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Leto:
2006
Ime in Priimek
ŽMAVC Mirko
Kraj
, Cerkvenjak
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza na Primorskem – Fakulteta za management Koper, 
Leto:
2006
Ime in Priimek
LETONJA Mitja
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Medicinska fakulteta, 
Leto:
2005
Ime in Priimek
KOS Tjaša
Kraj
, Ključarovci 
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Fakulteta za kmetijstvo, 
Leto:
2005
Ime in Priimek
KRANER Vito
Kraj
, Voličina
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo pri Kranju, 
Leto:
2005
Ime in Priimek
VRBANJŠEK Hermina
Kraj
, Križevci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za upravo , 
Leto:
2005
Ime in Priimek
RATAJC Darinka
Kraj
, Videm pri Ptuju
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za upravo , 
Leto:
2005
Ime in Priimek
FERME Jurij
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za družbene vede, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
HORVAT Andrej
Kraj
, Gorišnica
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
BRAČIČ Suzana
Kraj
, Zbigovci, Gornja Radgona
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru – Filozofska fakulteta, 
Leto:
2010
Naziv dela:
Razvojne možnosti javnih in zasebnih domov za starejše v SLO z vidika zadovoljstva starostnikov
Ime in Priimek
HAMERŠAK MARIN Lidija
Kraj
, Stojnci, Markovci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2010
Naziv dela:
Stališča udeležencev do svetovalnega procesa v vrtcu
Ime in Priimek
JAUŠOVEC Darja
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
2010
Naziv dela:
Vpliv protimikrobne obdelave na biorazgradljivost celuloznih tekstilnih substratov
Ime in Priimek
KOLARIČ Zdenko
Kraj
, Markovci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
2010
Naziv dela:
Sodobni način čiščenja dimnih plinov
Ime in Priimek
LORENČIČ Nataša
Kraj
, Sveta Ana
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, 
Leto:
2010
Naziv dela:
Uspešnost sodišču pridružene mediacije v reševanju sodnih sporov
Ime in Priimek
BEZJAK Robert
Kraj
, Bukovci, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Vpliv gibalnih sposobnosti in izbranih psiholoških vidikov športne vzgoje na telesno samopodobo učencev
Ime in Priimek
BRAČIČ Suzana
Kraj
, Zbigovci, Gornja Radgona
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Razvojne možnosti javnih in zasebnih domov za starejše v SLO z vidika zadovoljstva starostnikov
Ime in Priimek
LEBER Maja
Kraj
, Zgornja Hajdina
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za družbene študije, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Razvojne možnosti Podravja kot inovacijskega sistema
Ime in Priimek
KRANER Vito
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Fakulteta za državne in evropske študije, Brdo pri Kranju, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Statusne oblike izvajanja javnih služb
Ime in Priimek
REPIČ Milan
Kraj
, Benedikt
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Proučevanje možnosti zmanjšanja izgub amoniaka iz gnojevke z ekonomskim učinkom na kmetiji
Ime in Priimek
HERCEG Zlatko
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Civilnopravni zahtevki v medijskem pravu
Ime in Priimek
BEVK Marina
Kraj
, Apače
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, 
Leto:
2011
Naziv dela:
Vzpostavljanje dinamičnosti podjetja kot predpogoj za dolgoročno uspešnost podjetja
Ime in Priimek
BEZJAK Jožica
Kraj
, Gorišnica
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
HAMLER Anton
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Tehniška fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
ŠTELCER Rudolf
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani , Veterinarska fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
TRSTENJAK Verica
Kraj
, Ivanjkovci pri Ormožu
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza na Dunaju, Pravna fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
VRŠIČ Stanko
Kraj
, Juršinci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
GJERKEŠ Henrik
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
GOLEŽ Janez
Kraj
, Maribor
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
JANŽEKOVIČ Marjan
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Zagrebu, Agronomska fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
RUDOLF Rebeka
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
ŠAVORA Simona
Kraj
, Središče ob Dravi
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
ŠVEGEL Franc
Kraj
, Miklavž pri Ormožu
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani – Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, 
Leto:
1994
Ime in Priimek
DVORŠAK Adriana
Kraj
, Ljubljana
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
BOŽIČKO Ivan
Kraj
, Videm, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
HERNJA Stanko
Kraj
, Majšperk
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
JANŽEKOVIČ Ignac
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
LEŠ Martina
Kraj
, Spodnji Ivanjci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
MIHALIČ Franc
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
MITIČ-PETEK Alojzija
Kraj
, Lenart v Slovenskih Goricah
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
SOBOČAN - JELEN Breda
Kraj
, Ljubljana
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 
Leto:
1995
Ime in Priimek
ČEH Jožica
Kraj
, Kog
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
GJERKEŠ Henrik
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
IVANUŠ-GRMEK Milena
Kraj
, Ljubljana
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
JANŽEKOVIČ Marjan
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
SITAR-JAKIL Metka
Kraj
, Maribor
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Gradcu, Tehniška fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
KOTER Darja
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
KRAMBERGER Janez
Kraj
, Spodnji Ivanjci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
RAJH Bernard
Kraj
, Selnica ob Dravi
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
ŽMAUC Jure
Kraj
, Maribor
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza na Dunaju, Status univerz v Evropi, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
PLOJ Tom
Kraj
, Cerkvenjak
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
RAJH Sonja
Kraj
, Sveti Tomaž
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
RIHTAR Ana
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
TOŠ Marjan
Kraj
, Lenart v Slovenskih Goricah
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
ŽUNIČ Zoran
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
ŠTELCER Marlena
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
STANEK Mitja
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost, 
Leto:
1996
Ime in Priimek
CIGLENEČKI Marjeta
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
DENAC Olga
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
KAPUN Stanislav
Kraj
, Murska Sobota
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
KOKOLJ-VOLJČ Vlasta
Kraj
, Dornava
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Celovcu, Področje didaktike matematike, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
KOROŠEC Valerija
Kraj
, Maribor
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
ŠTUMBERGER Bojan
Kraj
, Destrnik
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
ŠALAMON Matej
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
ŠTIBLAR Valerija
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
TORIČ Miran
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani , Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
ZAGORC Tatjana
Kraj
, Apače
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1997
Ime in Priimek
HARAMIJA Dragica
Kraj
, Videm pri Ptuju
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
BELEC Branko
Kraj
, Križevci pri Ljutomeru
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
GODINA Andrej
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
HORVAT Andrej
Kraj
, Gorišnica
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
HORVAT Marica
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani , Pedagoška fakulteta, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
KOKOL Vanja
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
KRAMBERGER Janez
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
MAUKO Sonja
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta Maribor, 
Leto:
1998
Ime in Priimek
KONDRIČ Miran
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Zagrebu, Fakulteta za fiskulturo, 
Leto:
1999
Ime in Priimek
MIHALIČ Franc
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Leto:
1999
Ime in Priimek
RIHTAR Ana
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
1999
Ime in Priimek
LUBEJ Samo
Kraj
, Zgornja Korena
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Leto:
1999
Ime in Priimek
JOLIČ Vladimir
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Visoka zdravstvena šola, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
KOKOL Vanja
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
ŠAJBER-PINCOLIČ Dorica
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
KANDRIČ Irena
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
ŠAMPERL-PURG Kristina
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
ŠALAMUN Srečko
Kraj
, Lenart
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Zagrebu, Edukacijska fakulteta, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
TOPLAK Sebastian
Kraj
, Podlehnik
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 
Leto:
2000
Ime in Priimek
BERANIČ Lovro
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, 
Leto:
2001
Ime in Priimek
JANEŽIČ Avgust
Kraj
, Miklavž pri Ormožu
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Zagrebu, Agronomska fakulteta, 
Leto:
2001
Ime in Priimek
PREMUŠ Stanka
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 
Leto:
2001
Ime in Priimek
SEVER Sašo
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
2001
Ime in Priimek
STARKL Bogdana Danica
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2001
Ime in Priimek
RIHTARIČ Ivan
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Celovcu, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
KOROŠEC Vladimir
Kraj
, Kidričevo
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
BAGARIČ Alenka
Kraj
, Dornava
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
HORVAT Brigita
Kraj
, Lenart
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
MAJCEN Nataša
Kraj
, Sveti Tomaž
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
MEŠKO Mateja,
Kraj
, Sveti Tomaž
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
MEŠKO Mojca
Kraj
, Sveti Tomaž pri Ormožu
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta z a kmetijstvo, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
REPIČ Milan
Kraj
, Benedikt
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
KLEMENČIČ Robert
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
ONIŠAK Boris
Kraj
, Križevci pri Ljutomeru
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
KRAMBERGER Ljudmila
Kraj
, Lenart
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, University College London, Institute of Neurology, 
Leto:
2002
Ime in Priimek
ARNEJČIČ Beno
Kraj
, Gorišnica
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2003
Ime in Priimek
HARB Darja
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, 
Leto:
2003
Ime in Priimek
JAGARINEC Aleksandra
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede v Kranju, 
Leto:
2003
Ime in Priimek
JAKOPEC Feliks
Kraj
, Sveta Trojica
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza na Primorskem, Visoka šola za management v Kopru, 
Leto:
2003
Ime in Priimek
PLOJ PERŠUH Živa
Kraj
, Zgornji Duplek
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Visoka šola za glasbo, Mannheim, 
Leto:
2007
Ime in Priimek
MENONI Simona
Kraj
, Ptuj
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
TOŠ Marjan
Kraj
, Lenart
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Fakulteta za podiplomske humanistične študije ISH v Ljubljani, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
Rakuša Darja
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
ZOREC Dejan
Kraj
, Markovci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
GERLOVIČ Dušan
Kraj
, Ljubljana
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza na Primorskem, Visoka šola za management v Kopru, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
MAUKO Vladimir
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
PAL Damjan
Kraj
, Lovrenc
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
TRAVNIKAR KORSIKA Irena
Kraj
, Videm pri Ptuju
Štipendija za:
Specializacija
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2004
Ime in Priimek
PEVEC Teodor
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Ekonomsko poslovna fakulteta, 
Leto:
2012
Naziv dela:
Finančni vplivi na načine zdravljenja
Ime in Priimek
RIZMAN HERGA Nataša
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2012
Naziv dela:
Virtualni laboratorij kot predmet vizualizacije pri pouku kemije
Ime in Priimek
NOVAK Leonida
Kraj
, Kog
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, 
Leto:
2012
Naziv dela:
Spodbujanje razvoja bralne kompetence na literarnem področju v prvem triletju
Ime in Priimek
MEZNARIČ Marija
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 
Leto:
2012
Naziv dela:
Vrstni obrat in premiki v funkcionalnih tipih rastlin v primarni sukcesiji na rečnih prodiščih
Ime in Priimek
Tadej PIRC
Kraj
, Gornja Radgona
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 
Leto:
2013
Naziv dela:
Postmetafizični ethos ekonomiziranega globalizma
Ime in Priimek
dr. Ivan RIHTARIČ
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Filozofska fakulteta v Mariboru, 
Leto:
2013
Naziv dela:
Okraj Gornja Radgona 1945 - 1950
Ime in Priimek
Hana Kodba Čeh
Kraj
, Ljutomer
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Filozofska fakulteta, Ljubljana, 
Leto:
2019
Ime in Priimek
Tanja Žmauc
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Alma Mater Europaea, 
Leto:
2019
Ime in Priimek
Veronika Gorišek
Kraj
, Benedikt
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Alma Mater Europaea, 
Leto:
2019
Ime in Priimek
Norma Bale
Kraj
, Radenci
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, UNG Fakulteta za turistične študije, 
Leto:
2019
Ime in Priimek
Katja Skoliber
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Alma Mater Europaea, 
Leto:
2018
Ime in Priimek
Anita Bolčevič
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 
Leto:
2020
Ime in Priimek
Vesna Zemljič
Kraj
, Jurovski dol
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Medicinska fakulteta, 
Leto:
2020
Ime in Priimek
Patricia Fras
Kraj
, Sveti Jurij ob Ščavnici
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Medicinska fakulteta, 
Leto:
2020
Ime in Priimek
Polona Švegl
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Doktorski študij
Ustanova:
, Medicinska fakulteta, 
Leto:
2020
Ime in Priimek
Valentina Maroh
Kraj
, Dornava
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Alma mater Europaea, 
Leto:
2021
Naziv dela:
Nevrofizioterapija
Ime in Priimek
Brigita Novak
Kraj
, Središče ob Dravi
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Alma mater Europaea, 
Leto:
2021
Ime in Priimek
Staša Trstenjak
Kraj
, Ormož
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, 
Leto:
2021
Naziv dela:
In vitro karakterizacija primarnih mezenhimskih matičnih/ stromalnih celic iz različnih sklepnih tkiv z uporabo kvantitativne verižne reakcije s polimerazo
Ime in Priimek
Adrijana Šmigoc
Kraj
, Videm pri Ptuju
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, 
Leto:
2021
Naziv dela:
Lesarstvo v povezavi z ekonomiko naravnih virov
Ime in Priimek
Nina Škrabl
Kraj
, Destrnik
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani, 
Leto:
2021
Naziv dela:
Demografija
Ime in Priimek
Klara Dragović
Kraj
, Križevci
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Medicinska fakulteta Univerza v Mariboru, 
Leto:
2022
Ime in Priimek
Matjaž Širec
Kraj
, Zgornji Leskovec
Štipendija za:
Magistrski študij
Ustanova:
, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerza v Ljubljani, 
Leto:
2022