Poslanstvo

Trstenjakova ustanova nosi ime uglednega slovenskega znanstvenika, teologa, filozofa, psihologa, misleca svetovnega formata, klenega in vedno ponosnega Prleka, dr. Antona Trstenjaka. Ustanovljena je bila leta 1989 pod imenom Fundacija dr. Antona Trstenjaka in je prva novodobna fundacija v  Sloveniji. Osnovno poslanstvo Ustanove je pospeševanje vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz.


Svoje poslanstvo Ustanova uresničuje z naslednjimi dejavnostmi:

  • štipendiranjem podiplomskega študija (specializacije, magisteriji, doktorati),
  • sofinanciranjem inovativnih in razvojnih projektov,
  • sofinanciranjem znanstvenih in strokovnih simpozijev in kongresov,
  • navezovanjem stikov z naprednimi znanstvenimi, razvojnimi, izobraževalnimi in poslovnimi institucijami v Sloveniji, EU in svetu,
  • promocijo Trstenjakove filozofije »človek človeku človek«.


Ustanova dr. Antona Trstenjaka si prizadeva  s svojim delovanjem zagotavljati visoke moralne, znanstvene in splošne družbene standarde, ki vodijo v dolgoročni in kvalitetni vsestranski razvoj Slovenije.
V času več kot dvajset letnega delovanja Trstenjakove fundacije je ta sofinancirala študij 48 doktorjev znanosti, 72 magistrov znanosti in finančno podprla preko 100 nosilcev projektov iz vrst lokalnih skupnosti, izobraževalnih institucij ter društev.