Ustanovitelji

Ustanovitelji Ustanove dr. Antona Trstenjaka so (po abecednem redu):

  • Dr. Bešvir Jože, Ulica Kneza Koclja 5, 2270 Ormož
  • Mag. Lovrenčič Milan, Mesesnelova ulica 7, 1000 Ljubljana
  • Mirko Prelog, Maistrova ulica 6, 9240 Ljutomer
  • Vojteh Rajher, Proletarska 9, Njiverce, 2325 Kidričevo
  • Škrlec Jože, Zgornje Partinje 38, 2223 Jurovski Dol
  • Dr. Toplak Ludvik, Cesta v Podboršt 13, 1000 Ljubljana
  • Vogrinčič Alojz, Jurkovičeva ulica 4, 9252 Radenci